Materialer og bestilling


Du bli'r hvad du tænker-serien bygger på enkle, effektive og evidensbaserede metoder fra Kognitiv psykologi, Positiv psykologi og med elementer fra Mindfulness - på højde med børn og unge! Materialet består af:

 

 

Som noget banebrydende nyt introduceres eleven selv for metoderne, ligesom materialet i høj grad også er tiltænkt børn i "normalklasser." Vores erfaring er nemlig, at ALLE børn har glæde af at lære om tanker og deres betydning for velvære, glæde og trivsel.

Metoderne handler blandt andet om:

og meget mere. Desuden arbejdes med vigtigheden af glæde, taknemlighed og af at elske og anerkende sig selv. Kort sagt handler det om trivsel og relationer - om at klæde eleven på til at styrke den livslange relation til sig selv og dermed også til andre!

 Materialet udspringer oprindeligt af et udviklingsprojekt "Brug af metoder fra Kognitiv psykologi til normalklasser i grundskolen." Det er grundigt gennemtestet og udviklet i et nært samarbejde med psykologer, lærere, pædagoger og elever. 

Du bli'r hvad du tænker styrker elevens alsidige udvikling, livsduelighed og robusthed.

Tanker, trivsel og øget rum til læring! 

I undervisningen tænkes materialet anvendt i dansk, kristendom, klassens sociale tid, understøttende undervisning, emneuger, trivselsdage, modultimer eller andre tidspunkter, hvor man vil sætte fokus på trivsel, glæde og selvværd! 

 

Uddrag fra evaluering i 7. klasse, Otterup Realskole: 

Alberte, 13 år: "Det vigtigste jeg lærte var, at jeg kan hjælpe mig selv og andre."

Marika, 14 år: "Jeg lærte, at dine tanker også skaber det, du gør - altså at dine tanker faktisk også er med til at skabe din verden omkring dig."

Oskar 14 år: "Det er vigtigt, at man tror på sig selv."

Laura, 13 år: "Jeg lærte, at andre også kan have det svært - at det ikke kun er én selv." 

Julie, 14 år: "Man skal huske at være god ved sig selv" 

Malthe, 14 år: "Jeg lærte om tankefælder, og hvordan man kan omlægge sine tanker."

Sofie Amalie, 13 år: ""Pyt" er et magisk ord, der kan være med til at stoppe de tanker, der gør dig ked af det." 

Jeppe, 13 år: "Det handler om at finde sine egne styrker og blive mere indrestyret end ydrestyret." 

 

Uddrag fra evaluering efter kursus: 

Helene, lærer: "Jeg blev overrasket over, hvor tilgængeligt materialet er. Arbejdsarkene kan jeg gå hjem og bruge med det samme. Det er også godt, at der er små film/cases til." 

Camilla, pædagog: "Det var rart at få en konkret måde at arbejde med eleverne på - og hjælpe dem med at ændre de tankemønstre, der ligger bag ved adfærden. Materialet er konkret, let forståeligt og nemt at gå i gang med." 

Socialstyrelsen anbefaler "Du bli'r hvad du tænker" i curriculum for fremme af mental sundhed.

Læs også Folkeskolen.dk's rosende boganmeldelse af materialet hér ... 

 

Du bli'r hvad du tænker