Forældrebrev i pdf til download

Forældrebrev

Klassen arbejder for tiden med tanker og den store betydning, som tanker har for trivsel og velvære. Der arbejdes med materialet Du bli’r hvad du tænker.
Se eventuelt mere på www.tankerogtrivsel.dk

Materialet bygger på effektive og forskningsbaserede metoder fra Kognitiv psykologi og Positiv psykologi. Som noget banebrydende nyt introduceres eleven selv for metoderne – metoder som blandt andet handler om tankernes betydning for velværet, vigtigheden af glæde og af at elske og anerkende sig selv.
Kort sagt handler det om trivsel og relationer – om at klæde eleven på til at styrke relationen til sig selv og dermed også til andre!

Det er fint at supplere arbejdet i klassen med, at I hjemme også taler om tanker og tankernes betydning – gerne ud fra materialet. Der vil i forbindelse med dette forløb i klassen være lidt hjemmearbejde for eleverne.

Og husk:

God fornøjelse!

Tanker & Trivsel