Forløb 1

Tankemylder, vaner og selvværd

Et trivselsforløb om at lære nye tankemønstre og styrke troen på sig selv

Rammen for forløbet er syv mødegange, hvor vi sammen i en mindre gruppe bliver klogere på, hvilke mønstre og vaner vi har i vores nuværende tænkning. Hvorfor opstår vores tankemylder, og hvorfor er det så svært at stoppe?

Stille og roligt vil vi begynde at udforske andre måder at
imødekomme vores tanker på – øve os på at bryde de gamle vaner og lære nye veje at gå.

Forløbet består af 7 sessioner á 90 minutters varighed. 5 gange mødes vi i gruppe og 2 gange foregår online og som selvstudie. Der vil hver gang blive præsenteret mindre opgaver.

Antal deltagere: 4-6


1. GANG

Tankemylder og bekymringer #1

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvilke tanker skaber bekymringer hos mig?
 • Hvordan er mit tankemønster lige nu?
 • Hvordan kan jeg træne at flytte min opmærksomhed fra mine tanker?

2. GANG

Tankemylder og bekymringer #2

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvordan virker det at undertrykke mine tanker?
 • Hvordan tager jeg kontrollen tilbage over mine tanker?
 • Hvordan bliver jeg opmærksom på, hvad mine triggere er?

3. GANG

Online

Triggers

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvad gør mine triggere for mine tankevaner?
 • Hvordan forholder jeg mig passivt til mine tanker, så jeg ikke bruger tid og energi på dem alle?

Denne gang foregår online og vil derfor foregå en smule anderledes. I skal selv gennemgå materialet og kan gøre det i jeres helt eget tempo.


4. GANG

Indre fokus >< Ydre fokus

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvad gør mit indre fokus for mit liv lige nu?
 • Hvad fokuserer jeg på, når jeg er sammen med andre?
 • Hvordan øver jeg at være mere tilstede i nuet?

5. GANG

Lev mere: Hvad gør mig glad?

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvis mine tanker ikke holdt mig tilbage, hvad ville jeg så gerne opleve?
 • Hvordan kommer jeg udover mit tankemylder, så det ikke påvirker mit humør negativt?

6. GANG

Online

Lev mere: Mine nye oplevelser

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvilke bekymringer har jeg omkring at prøve noget nyt?
 • Bliver bekymringer altid til virkelighed?

Denne gang foregår online og vil derfor foregå en smule anderledes. I skal selv gennemgå materialet og kan gøre det i jeres helt eget tempo.


7. GANG

Hvordan gør jeg det selv?

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvordan forløb den nye oplevelse?
 • Blev min bekymring til virkelig?
 • Hvilke vaner og mønstre tager jeg med mig videre?