Forløb 1

Tanker & Trivsel

Et trivselsforløb om at lære nye tankemønstre og styrke troen på sig selv

Rammen for forløbet er syv mødegange, hvor vi sammen bliver klogere på, hvilke mønstre og vaner vi har i vores nuværende tænkning. Hvorfor opstår vores tankemylder, og hvorfor er det så svært at stoppe?

Stille og roligt vil vi begynde at udforske andre måder at
imødekomme vores tanker på – øve os på at bryde de gamle vaner og lære nye veje at gå.

Forløbet består af 7 sessioner á 90 minutters varighed. 5 gange mødes vi i gruppe og 2 gange foregår online og som selvstudie. Der vil hver gang blive præsenteret mindre opgaver.


1. GANG

D. 14/01 2021
Vesterled 3 kl. 16.30-18.00

Tankemylder og bekymringer #1

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvilke tanker skaber bekymringer hos mig?
 • Hvordan er mit tankemønster lige nu?
 • Hvordan kan jeg træne at flytte min opmærksomhed fra mine tanker?

2. GANG

D. 20/01 2021
Vesterled 3 kl. 16.30-18.00

Tankemylder og bekymringer #2

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvordan virker det at undertrykke mine tanker?
 • Hvordan tager jeg kontrollen tilbage over mine tanker?
 • Hvordan bliver jeg opmærksom på, hvad mine triggere er?

3. GANG

D. 28/01 2021
Online fra kl 16

Triggers

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvad gør mine triggere for mine tankevaner?
 • Hvordan forholder jeg mig passivt til mine tanker, så jeg ikke bruger tid og energi på dem alle?

Denne gang foregår online og vil derfor foregå en smule anderledes. I skal selv gennemgå materialet og kan gøre det i dit helt eget tempo.


4. GANG

D. 04/02 2021
Vesterled 3 kl. 16.30-18.00

Indre fokus >< Ydre fokus

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvad gør mit indre fokus for mit liv lige nu?
 • Hvad fokuserer jeg på, når jeg er sammen med andre?
 • Hvordan øver jeg at være mere tilstede i nuet?

5. GANG

D. 11/02 2021
Vesterled 3 kl. 16.30-18.00

Lev mere: Hvad gør mig glad?

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvis mine tanker ikke holdt mig tilbage, hvad ville jeg så gerne opleve?
 • Hvordan kommer jeg udover mit tankemylder, så det ikke påvirker mit humør negativt?

6. GANG

D. 25/02 2021
Online fra kl 16

Lev mere: Mine nye oplevelser

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvilke bekymringer har jeg omkring at prøve noget nyt?
 • Bliver bekymringer altid til virkelighed?

Denne gang foregår online og vil derfor foregå en smule anderledes. I skal selv gennemgå materialet og kan gøre det i dit helt eget tempo.


7. GANG

D. 03/03 2021
Vesterled 3 kl. 16.30-18.00

Hvordan gør jeg det selv?

Her har vi fokus på spørgsmålene:

 • Hvordan forløb den nye oplevelse?
 • Blev min bekymring til virkelig?
 • Hvilke vaner og mønstre tager jeg med mig videre?